Om oss

Superhjältar mot cancer
Vi är en ideell förening från Göteborg. Vårt uppdrag är att skänka hopp och glädje till sjuka och utsatta barn. Vi bär superhjältedräkter och besöker utan kostnad barnsjukhus. Vi besöker även företag och organisationer mot betalning. Vårt mål är att årligen skänka 50 000 kr till cancerforskning. Alla som arbetar med oss jobbar helt ideellt. Vi har vanliga dagjobb i grunden och jobbar med detta på vår fritid.

Vår historia
Sommaren 2010 anordnade Fredrik Svensson en superhjältepicknick till förmån för cancerfonden. Fredrik fick njurcancer som barn men är numera helt friskförklarad tack vare bra sjukvård. På denna första picknick kom Filip Plan som sedan 2008 jobbat ideellt som superhjälte på barnsjukhus. Fredriks insamling till cancerfonden och Filips bakgrund som ideell superhjälte på barnsjukhus ledde fram till det som idag är Superhjältar mot cancer.

Vision
Superhjältarnas vision är att kunna besöka alla barnsjukhus i landet på regelbunden basis. Vi jobbar just nu mest i västra Sverige eftersom de flesta av oss är bosatta där. Vi har numera även dräktbärare i Stockholms- och Halmstadsregionen. Idag är vi 30 personer som är engagerade i Superhjältar mot Cancer. Vi skulle dock vilja utöka vår superhjälteskara med ännu fler superhjältar. Denna vision kräver helt andra ekonomiska förutsättningar än de vi har idag. Ett drömscenario skulle vara sponsring från stort företag eller fonder som vill hjälpa oss ekonomiskt.

In english
We are a non-profit organization founded in Gothenburg city, Sweden. Our mission is to give sick children hope and feel joy by visiting them dressed up as superheroes. We do this completely non-profit. We also visit company's and organizations in order to be able to visit more children on our free time. One of our goals is to donate at least 50.000 SEK per year to "The Swedish Childhood Cancer foundation" (Barncancerfonden).

Styrelse

Filip Plan
Filip Plan ordförande och grundare
Andreas Landahl ledamot
Pernilla Winterskiöld
vice ordförande
Filip Plan
Karin Sjöberg suppleant
Ingemar Nordlund ledamot
Jonas Augustsson suppleant
Johannes Wenzell ledamot
 

Dräktbärare

Johannes Wenzell Spiderman
Pernilla Winterskiöld Catwoman
Marcus Sjöstrand Superman
Sandra Dirfors Black WIdow
Isabell Hellgren Batgirl
Filip Plan Batman
Sandra Dirfors Anna
Andreas Landahl The Flash
Marcus Sjöstrand Captain America
Jonas Augustsson Batman
Gabriella Ortiz Wonder Woman
Johannes Wenzell Ironman
Anna Bleckert Supergirl
Jesper R Westin Spiderman
Davut Berntsson Wolverine
Fredrik Valentin Green Lantern
Jennie Reinhold Black Widow
Lovisa Witehall Captain Marvel
Felicia Larsson Merida
 

Karin Sjöberg volontär