Sjukhusbesök

Ideell verksamhet
Superhjältarna besöker barnsjukhus helt ideellt. Syftet är att sprida hopp och glädje till sjuka och utsatta barn.

Så här går det till
Om ni vill att vi kommer till ert sjukhus kontaktar ni oss. Om vi kan hjälpa er med ett besök kommer vi tillsammans överens om detaljerna kring besöket.

Kostnadsfritt för sjukhus
Vårt besök på sjukhus är kostnadsfritt. Vi är på plats i 45 + 45 minuter med en kort vila mellan passen. Kontakta oss så berättar vi mer.

Det tar bara en minut att göra skillnad i ett barns liv! Det tar bara en minut att…

Få ett barn att le
Lyssna till ett barn
Krama ett barn
Lära sig barnets namn
Ge en high five